Letný vodácky tábor v Dolnom Kubíne 2020

V dňoch 8.-15.7.2020, cez prázdniny zorganizoval Klub vodného slalomu Karlova Ves (v skratke KVSKV)
letný vodácky tábor v Dolnom Kubíne. Tábor bol zameraný na zdokonalenie slalomových vodáckych zručností
mladších žiakov, pre starších to bol hlavne tréning špeciálnej vytrvalosti a silovej vytrvalosti. Tábor sa uskutočnil
v autocampingu Gäceľ, kde je blízko slalomová trať, ktorá vyhovuje tomuto účelu.
Na akcii sa zúčastnilo 21 členov klubu od 10 do 18 rokov. Z toho 13 malo trvalý pobyt v Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves. Trénersky akciu viedol B.Illek.
Tento projekt bol realizovaný a čiastočne financovaný dotáciou poskytnutou Mestskou časťou Karlova
Ves, za čo KVSKV vyslovuje poďakovanie. Mestská časť Karlova ves dlhodobo podporuje činnosť klubu,
finančne dotáciami a tiež prenájmom lodenice.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widgets_ImageGrid_Widget“][/siteorigin_widget]